HomeCukrovka

Diabetes mellitus (DM) alebo aj cukrovka je metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi. Typy cukrovky:

Diabetes mellitus 1.typu sa objavuje prevažne mladšom veku. Jeho výskyt je okolo 0,4 % populácie. Naproti tomu cukrovka 2.typu je typická pre dospelých, hlavne obéznych pacientov. V súvislosti s prudkým nárastom nadváhy a obezity v populácií stúpa i množstvo diabetikov 2. Typu (okolo 7 % populácie) a hovoríme o epidémií cukrovky 2.typu.

Porucha účinku inzulínu v cieľových tkanivách sa prejaví poruchou metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín.

Dôsledkom cukrovky sú neskoré komplikácié podmienené najmä poškodením malých a veľkých ciev (zlyhanie obličiek, slepota, infarkt myokardu, mozgová príhoda, amputácia dolných končatín), ktoré sú najčastejším príčinou ochorenia a úmrtnosti diabetikov. Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu a cievne mozgové príhody sú u diabetikov 2-3 x častejšie ako v ostatnej populácií, ischemická choroba dolných končatín sa vskytuje dokonca 20 x častejšie. Poškodenie malých ciev oka je najčastejšia príčina oslepnutia vôbec. Diabetes mellitus skracuje život priemerne o 8- 10 rokov, v literatúre označovaná ako „tichý zabijak“.

Aká je príčina? Príčina cukrovky 1. a 2. typu je rozdielna.

Hlavným zdrojom regukácie hladiny cukru (glykémie) v krvi je inzulín, tvoriaci sa v  pankreasu. U diabetikov 1. Typu sa nevytvára vlastný inzulín v dôsledku zničenia beta buniek autoimunitným zápalom. Príčina zápalu nie je doposiaľ známa. Vieme len, že je nutná určitá genetická dispozícia a pravdepodobne spolupôsobenie vírusovej infekcie. V dôsledku nedostatočnej a postupne vôbec žiadnej tvorby inzulínu v tele dochádza k hyperglykémiám.

Úplne odlišnú príčinu má DM 2. Typu. Podstata tohto ochorenia je porucha reaktivity tkaniva na inzulín, ktorého je len relatívny nedostatok. V porovnaní so zdravými môže mať títo pacienti hladinu inzulínu dokonca vyššiu. Hovoríme o inzulínovej rezistencii. Najčastejšou príčinou rozvoja tohto ochorenia je životný štýl spojený s nedostatkom pohybu, prejedaním sa, vznikom obezity. Väčšina pacientov trpí ešte ďalšími poruchami ako sú vysoký krvný tlak, zvýšená hladina tukov a kyseliny močovej v krvi. Tieto odchýlky dohromady tvoria tzv.metabolický syndróm- syndróm X.

Píznaky:

Charakteristickým obrazom, s ktorými pacienti prichádza, sú obvykle chudnutie, smäd, nadmerné pitie a močenie, únava, nevýkonnosť. Zdanlivo nesúvisiace môžu byť i opakované infekcie močových ciest. U cukrovky 1.typu môže byť prvým prejavom aj akútna komplikácia: diabetická kóma s poruchou vedomia. Aj u diabetikov 2.typu môže byť prvým prejavom porucha vedomia pri vysokej hladine cukru v krvi, ku ktorým dôjde vplyvom infekčného ochorenia. Ale najčastejšie je DM 2.typu zistený náhodne pri preventívnej prehliadke, ktorej súčasťou je i laboratórna analýza krvi. Pri DM 2. typu sa príznaky rozvíjajú pomalšie počas niekoľkých mesiacov. Jediným príznakom môže byť suchosť v ústach.

Prvá pomoc

Základné pojmy: Hypoglykémia- nízka hladina cukru v tele

Hyperglykémia- zvýšená hladina cukru v tele

Euglykémia- normálna hladina cukru, 3,3 – 5,6 mmol/l

O prvej pomoci môžeme hovoriť len u akútnych komplkácií cukrovky. Nízka hladina cukru (hypoglykémia) je ohrozený pacient, ktorý má už liečenú cukrovku inzulínom alebo tabletami. Mal by byť poučený, ako si v takom prípade poradiť. Najpodstatnejšie je dodať telu cukor, najlepšie vo forme sladeného nápoja. Pokiaľ pacient s hypoglykémiou nie je schopný prehĺtať, pretože je v bezvedomí, tak mu je potrebné dať kocku cukru pod jazyk a ihneď zavolať lekársku pomoc.

Problémom je odlíšiť hypoglykemickú kómu (stav, kedy je v tele nízka hladina cukru), kedy je nutné dodať cukor a ostatné akútne stavy u diabetikov, ktoré sú naopak spojené s vyššou hladinou cukru. Niekoľko hlavných rozdielov. Hypoglykémia sa na rozdiel od ostatných diabetických komatóznych stavov rozvíja veľmi rýchlo (počas niekoľkých minút), koža je spotená, nie je prítomné hlboké dýchanie, nie sú známky dehydratácie (suchý jazyk). Pokiaľ si nie sme istí, nie je chyba podať pacientovi s hyperglykémiou (stav, kedy je v tele vysoká hladina cukru) cukor, pretože život nie je ohrozený počas niekoľkých minút. Ale môže byť osudovou chybou podať pri hypoglykémií inzulín.

Liečba

Liečba závisí od typu cukrovky, existujú všeobecné pravidlá, ktorými by sa každý diabetik mal riadiť.

Dôležitou súčasťou liečby j diéta (racionálna, resp. redukčná u obéznych) a pohybová aktivita. Pri cukrovke 1. Typu je nutná liečba inzulínom. Inzulín sa aplikuje vo forme injekcií pod kožu na bruchu, stehne alebo ramene. U diabetikov, ktorým neprimerane kolíše hladina cukru v krvi, sa používa inzulínvá pumpa. Pacienti, sú vybanení glukomerom a môžu si tak upraviť dávky inzulínu na základe self- monitoringu (samostatného pravidelného merania glykémií).

U diabtikov 2. Typu je v 40 % dosiahnuté zlepšenie cukrovky až normalizáciá hladiny cukru po redukcii hmotnosti a diétnej úprave. U tých, ktorým diéta nestačí, je nutné naviac podávať lieky. Aj u týchto pacientov môžu byť v dôsledku dlhého trvania cukrovky beta bunky vyčerpáne a je potrebné zahájiť podávanie inzulínu.

Aké sú ciele správnej výživy:

- udržať hodnoty cukru približujúce sa normálnym hodnotám

- dosiahnúť optimálne hodnoty lipidov

- dostatočný prívod kalórií, aby bola udržaná normálna telesná hmotnosť

- prevencia komplikácií, zlepšenie celkového zdravotného stavu.

Čo môžeme spraviť sami pre seba?

Zabrániť vzniku DM 1. Typu v podstate nemôžeme.

Veľmi dôležitá a v podstate jednoduchá je prevencia DM 2. Typu. Je dôležité udržovať normálnu telesnú hmotnosť a dostatočnú fyzickú aktivitu. Nomálnu telesnú hmotnosť určujeme pomocou body mass indexu BMI, ktorý by samal pohybovať medzi 18 a 25 kg/m2. Vypočítame ho tak, že hmotnosť delíme výškou v metroch na druhú (hmotnosť 65 kg, výška 172 cm, BMI je 65/ 1,722, teda 21, 97). Pri nadváhe alebo obezite je dôležité zredukovať hmotnosť znížením energetického príjmu a zvýšením energetického výdaja.

Príjem energie znížeme úpravou diéty. Energeticky najbohatšou základnou živinou je tuk, obmedzujeme jedlá bohaté na tuky. Základom pestrej racionálnej diéty vhodnej pre diabetika by mali byť potraviny s dostatočným obsahom vlákniny a polysacharidou, ktoré sú obsiahnuté napr. v zelenine alebo strukovinách. Pozor na rôzne pochutiny a nápoje, ktoré obsahujú veľké množstvo cukrov (coca. Cola, fanta) alebo tukov (orechy, arašidy, zemiakové lupienky). Dôležitá je pravidelná športová aktivita, najlepšie 3x týždenne,aspoň 30 minút aktívneho aeróbneho cvičenia, najlepšie plávanie, bicyklovanie, aerobik, rýchla chôdza. Tieto opatrenia sú dôležité i k zamedzeniu a oddialeniu neskorých diabetických komplikácií.

Každý diabetik by mal mať stále pri sebe sladký nápoj, tabletky hoznového cukru alebo iný zdroj rýchlo pôsobiaceho cukru (napr. cukor, sladké cukríky, piškóty).

Otázky diabetikov

------------------------------

Čo znamená, ak mám vyššiu hladinu cukru, ale nemám cukrovku? 
Ide o stav, ktorý označujeme ako porušenú glukózovú toleranciu. Tretina pacientov sa v budúcnosti stane diabetikmi. Ak máte nadváhu, tak by ste mali diétu určite dodržiavať, mali by ste sa pokúsiť schudnúť a zvýšiť svoju fyzickú aktivitu.

Ak mám DM 1.typu, ako často by som si mala nechať skontrolovať zrak? Očné kontroly by mali diabetici absolvovať pravidelne raz za rok.

Sú umelé sladidlá plnohodnotnou náhradou cukru? Umelé sladidlá nahrádzajú chuť bežného cukru, nemajú biologickú hodnotu.

Akou mierou ovplyvňuje diéta moje výsledky? Správna diéta a pohybová aktivita ovplyvňujú ochorenie na 75-80 %. Dá sa teda povedať, že diabetik má v rukách svoje zdravie.

Čo je to glykovaný hemoglobín? Je to ukazovateľ glykémií za posledné 3 mesiace. Nestačí ak budete dodržiavať diétu len 3 dni pred kontrolou u diabetológa, hodnotu v ambulancii budete mať dobrú, ale podľa hodnoty glykovaného hemoglobínu, lekár uvidí, ako ste dodržiavali diétu počas posledných 3 mesiacoch.

Čo znamená pojem self- monitoring? Ide o pravidelné samostatné meranie glykémií pacientom pomocou glykometra. Kvapka krvi z prsta sa nanesie na špeciálny prúžok zasunutý do glukomeru, a ten vyhodnotí glykémiu. Diabetik s i sám môže poupraviť dávku inzulínu. Naviac je dobré pokiaľ diabetológ pozná denný profil glykémií . Môže tak lepšie upravovať dávky inzulínu, pokiaľ je to nutné.

Copyright 2013 Aktivnestarnutie.sk

Prístupov: 20514